01/08/2019 12:00:00 SA

Chế độ bảo hành đối với xe Foton Auman ben nặng: 24 tháng hoặc 50.000 km.

29/07/2019 12:00:00 SA

Chế độ bảo hành đối với xe Foton Auman: 24 tháng hoặc 200.000 km đối với xe tải và 36 tháng hoặc 300.000 km đối với xe đầu kéo.

24/07/2019 12:00:00 SA

Chế độ bảo hành 02 năm hoặc 50.000km.

24/07/2019 12:00:00 SA

Chế độ bảo hành 12 tháng hoặc 30.000 km.

24/07/2019 12:00:00 SA

Chế độ bảo hành 03 năm hoặc 100.000km.

29/07/2019 12:00:00 SA

Chế độ bảo hành 3 năm hoặc 150.000 km.

29/07/2019 12:00:00 SA

Chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km.

29/07/2019 12:00:00 SA

Chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km.
Miền Nam: 0933 806 190
Miền Bắc: 0933 805 575
Dịch vụ & Phụ Tùng: 0933 800 222